Welkom

Hartelijk welkom op de website van de energiecoöperatie Ten Boer (ECTB).

Wij zijn een groep enthousiaste inwoners die duurzame energie lokaal produceren in de voormalige gemeente Ten Boer. We doen dat sinds juni 2018 met 177 zonnepanelen op een dak van een schuur bij het project Woldwijk.

Vanaf 1 april 2021 is de subsidieregeling coöperatieve energieopwekking (SCE) van kracht. Deze regeling verstrekt aan de energiecoöperatie een subsidie waarmee het deelnemen aan een project voor het duurzaam opwekken van energie financieel aantrekkelijk wordt gemaakt. Een project heeft de looptijd van 15 jaar. Door de subsidie is de terugverdientijd van de inleg ongeveer 7 jaar.

Voor leden is er een energiecoach die adviseert over energiebesparing en het verduurzamen in huis en bedrijf. De energiecoach is te bereiken op energiecoach@ectb.nl voor advies of het maken van een afspraak.

De ECTB is lid van Energie VanOns, het energiebedrijf voor het Noorden. In feite zijn alle aangesloten lokale energie coöperaties mede-eigenaar van de Energie VanOns. Op de pagina ‘Links‘ kunt u doorklikken naar onze eigen pagina op de website van de Energie VanOns. Als u zich ook wil aansluiten bij Energie VanOns kunt u dat op die pagina doen. Ook in 2021 was Energie VanOns de groenste energieleverancier van Nederland.

Op de pagina ‘Links‘ verwijzen we naar informatiebronnen die gemakkelijk te raadplegen zijn over de energietransitie en verduurzamen. Op de website van Enexis, Liander en Stedin is bijvoorbeeld veel informatie te vinden over het energie gebruik in Nederland. Maar ook links naar andere websites zoals Urgenda geven veel informatie over de zaken die ons allemaal binden: duurzame energieopwekking en het bewuste gebruik ervan. Ook kunt u hier het maandbedrag laten berekenen als naar Energie VanOns wilt overstappen.

Tussen Garmerwolde en Ten Boer komt het zonnepark Fledderbosch van ongeveer 90 ha in omvang. De ECTB wil daaraan voor 50% gaan deelnemen. Bronnen VanOns, het ontwikkelbedrijf van de lokale energiecoöperaties in het Noorden, levert hiervoor de expertise en voert het overleg met Ecorus, de commerciële partner, en het waterschap.

De gemeente Groningen heeft beleid vastgesteld voor het inrichten van kleine zonneparken (tot 10 ha) Een groot deel van het grondgebied in de voormalige gemeente Ten Boer is als zoekgebied aangewezen. De ECTB heeft criteria opgesteld die zij hanteert als wordt gevraagd deel te nemen aan zulke projecten.

Als u wilt meedenken over bovengenoemde ontwikkelingen wordt dan lid van onze coöperatie. Inmiddels zijn er ruim 60 inwoners lid. Op de pagina ‘Aanmelden‘ kunt ook u zich opgeven als lid voor €10,- per jaar. U bent hartelijk welkom.


Met elkaar naar:

Lokaal geproduceerde energie

De Energie Coöperatie Ten Boer (ECTB) wil binnen de voormalige gemeente Ten Boer, samen met de inwoners en bedrijven, lokaal duurzame energie produceren.

Duurzaam opgewekt

De energie willen wij opwekken door middel van wind- of zonne-energie.

Eerlijke open organisatie

De ECTB is opgericht en wordt beheerd door en voor de inwoners van de voormalige gemeente Ten Boer. Samen willen wij bijdragen aan een energieneutrale samenleving.

Betaalbare energie

Door deel te nemen aan een postcoderoos subsidie project steunt u het opwekken van hernieuwbare energie in uw directe omgeving” en rendeert uw inleg echt groen.

Groene stroom per bron in Nederland

21
percentage wind
4
percentage zon
68
percentage biomassa
1
percentage water

Nieuws berichten

Nieuwe subsidieregeling per 1 april 2021

De nieuwe Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking ondersteunt nieuwe lokale initiatieven voor productie-installaties voor hernieuwbare energie. Hij zorgt dat omwonenden makkelijker kunnen participeren in duurzame energieprojecten in hun directe omgeving. Deelnemers moeten in het postcodegebied wonen. Niet de deelnemer aan een opwekproject ontvangt de subsidie, maar de energiecoöperatie die vervolgens de deelnemer laat profiteren op basis van het aantal […]

Hoe snel is uw internet?

Op veel adressen in Ten Boer is traag internet een dagelijkse bron van ergernis. En dat terwijl steeds meer zaken online geregeld moeten worden. De regeling Snel Internet Provincie Groningen maakt het op 200 adressen in Ten Boer mogelijk om zonder aansluitkosten een snelle internetverbinding te realiseren. Er zijn twee voorwaarden: u woont of werkt […]

ECTB krijgt een groen lintje

GroenLinks van de afdeling Groningen-Haren-Ten Boer nam het initiatief de groenste, c.q. duurzaamste organisatie (of bedrijf) in het zonnetje te zetten. Dat gebeurde op woensdag 10 oktober, de dag van de duurzaamheid. Per gemeente werd één bedrijf of organisatie onderscheiden. Vanuit Ten Boer was dat de ECTB. De ‘pluktuin’ uit Haren viel in de prijzen; […]

Bekijk al ons nieuws

Onze doelen

Energie-efficiëntie

Het zuiniger omgaan met energie is een belangrijke stap. Samen met u willen we op zoek naar oplossingen om energie te besparen.

Zonne energie

De ECTB wil een gezamenlijke zonneweide realiseren. De eerste voorkeur gaat uit naar Woldwijk maar dit zou ook op een dak kunnen.

Wind energie

De ECTB wil bij voldoende belangstelling ook kleine windemolens met een wiekhoogte van circa 15 meter plaatsen. Deze kunnen samen met een zonneweide in Woldwijk worden geplaatst.

Waarom meedoen?

Wat kan ik doen?

Ik ben geïnteresseerd in de verdere ontwikkeling van de ECTB en wil op de hoogte worden gehouden.
Ik wil lid worden van de ECTB
Ik wil me actief inzetten als vrijwilliger voor de ECTB

Bereken jouw maandbedrag

 

Stroom en gas tegen een sterke prijs zonder verrassingen

Overstappen is makkelijk, EnergieVanOns regelt alles kosteloos

Mogelijkheid om specifiek jouw club te steunen

Bij gas & stroom komt jaarlijks 75,- ten goede aan de ECTB

Meebeslissen over besteding van inkomsten

Miljoenen euro’s voor de ECTB

energie productie in terrawattuur in Nederland

hernieuwbaar grondstoffen
3%
fossiele brandstoffen
77%
nucleaire energie
13%

Wie zijn wij

Hans Schraa

Voorzitter

Jan Borkent

Secretaris | penningmeester

Vacature

Lid

Jan Wigboldus

Lid

Erik Blok

Administrateur

Onze partners