Verslag algemene ledenvergadering ECTB

Datum: 12 september 2017 Aanwezig: 15 leden/belangstellenden, 2 afzeggingen. Vertegenwoordiger Groninger EnergieKoepel (GrEK): Jantine Koppert Agenda De agenda wordt zonder wijzigingen goedgekeurd. Mededelingen en achtergronden Het stuk ‘Achtergronden’ wordt voor kennisgeving aangenomen. Veel punten komen terug via de agenda. Huurovereenkomst Huurovereenkomst met CV Woldwijk. Inhoud akkoord. Wel verzoek eenduidige terminologie te gebruiken. Zonneparticipatie liever vervangen […]

Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Datum: 12 september 2017 Aanvang: 20.00 uur; inloop vanaf 19.30 uur. Plaats: Dorpshuis Ten Boer Hierbij de uitnodiging voor de eerste formele ALV van de ECTB. Voor deze vergadering zijn leden en belangstellenden uitgenodigd. Ieder mag meepraten, maar alleen de leden hebben stemrecht. De toegevoegde bijlage ‘Achtergrondinformatie’ geeft algemene en specifieke informatie […]