Laatste nieuws

Dit is de derde nieuwsbrief van de Energie Coöperatie Ten Boer in 2023. Deze nieuwsbrief is ook als pdf te downloaden. Wilt u de nieuwsbrief via e-mail ontvangen? Meld u dan hier aan.

De vorige nieuwsbrief dateert alweer van een paar maanden geleden. De reden van de lage frequentie is dat er geen belangrijk nieuws was, maar ook het blijvende gebrek aan menskracht. Hierbij nogmaals een oproep mee te doen aan de werkgroep van de ECTB.

 

Fledderbosch

De aanleg van het zonnepark is in volle gang; er zijn zo’n 80 mensen aan werk. Er is geen reden te twijfelen aan de start van de productie begin februari 2024.
Het terrein is ingezaaid met een kruidenrijk mengsel om de biodiversiteit te verbeteren. In het najaar worden (inheemse) struiken en bomen gepland conform het adviesrapport van de heren Koekkoek en Baken.
Op 27 september was er een officiële handeling door het symbolisch leggen van eerste zonnepaneel. De ECTB was hierin ook betrokken. We houden je op de hoogte.
Alle aanwonenden hebben hun coulance vergoeding ontvangen. Dit was in de Participatie- en Vertegenwoordigersovereenkomst (PVO) afgesproken.

 

Obligaties

Zoals in de vorige nieuwsbrief werd meegedeeld is de uitgifte van obligaties mislukt. De ECTB ontvangt nu een compensatiebedrag van €40.000 te besteden aan de bestrijding van energiearmoede.
De ECTB is bezig na te gaan hoe dit het beste kan. Een concrete mogelijkheid dat te doen is door het project wat we wel ‘de groene koelkast’ noemen. Hierbij wordt een energie slurpende koelkast of vrieskast (-kist) vervangen door een energiezuinige tegen een klein bedrag aan eigen bijdrage. De boven genoemde €40.000 zou mede hiervoor ingezet kunnen worden. In de komende tijd willen we hierover graad duidelijkheid verschaffen. Heb je belangstelling en behoor je tot de doelgroep, dan kun je je wel alvast aanmelden bij Jan Borkent (borkentjan@hotmail.com).

 

Energiecoaching en energiescan

Sandra Dirks adviseert namens de ECTB huishoudens over hun mogelijkheden energie te besparen. Ze heeft in de voormalige gemeente Ten Boer al tientallen huishoudens geadviseerd. Ze werkt onder de paraplu van Duurzaam Groningen, de gemeentelijke instantie die energiebesparing wil stimuleren. De ECTB werkt aan de uitbreiding van het energieadvies naar een energiescan. Een deskundige komt dan bekijken welke concrete maatregelen om energiezuinig te worden nodig zijn en wat dat in grote lijnen gaat kosten. Zo ’n energiescan kost als regel zo’n €300 - €400. De ECTB is in gesprek met de gemeente om na te gaan of zo’n energiescan gratis kan worden aangeboden. Nadere informatie volgt in de komende tijd. Heb je belangstelling, dan kun je je wel alvast aanmelden bij Jan Borkent (borkentjan@hotmail.com).

 

Duurzaamheidsfonds

In de PVO is vastgelegd dat de ECTB is samenspraak met de andere energiecoöperaties en verenigingen van Dorpsbelangen uit de voormalige gemeente Ten Boer komt tot de inrichting van een duurzaamheidsfonds. Jaarlijks komt er uit Fledderbosch een bedrag van ruim €100.000 binnen dat besteed moet worden aan duurzame projecten.  Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de ECTB, de energiecoöperatie uit Thesinge en de vereniging van Dorpsbelangen Ten Boer, is bezig de inrichting van het fonds voor te bereiden. Voorstellen hieromtrent worden aan de ALV van de ECTB voorgelegd alvorens tot uitvoering kan worden overgegaan. Het streven is deze voorstellen voor het einde van dit jaar afgerond te hebben.

 

Tweede zonnedak

Zoals in de vorige nieuwsbrief werd vermeld is de ECTB in gesprek over 2 daken. Voor het ene dak heeft Enexis inmiddels aangegeven dat aansluiting op het net mogelijk is. Er gaat nu gewerkt worden aan de business case, ook om na te gaan tegen welk rendement inwoners van Ten Boer kunnen deelnemen. Daarna kunnen belangstellenden zich aanmelden. Dan kan nu ook al wel met de opmerking dat realisatie nog wel enige tijd gaat duren. Meld je aan bij Remko Klunder (mail@remkoklunder.nl).

 

Visie op windenergie

Het overleg met de andere energiecoöperaties uit de voormalige gemeente Ten Boer ontwikkelt zich in positieve zin. Er zijn nogal wat dorp overstijgende ontwikkelingen die om samenwerking vragen. Denk aan de uitvoering van gemeentelijke beleid om meer zonneparken tot 10 hectare te ontwikkelen. Ook windenergie is hierbij een thema. Dit speelt temeer nu een commerciële ontwikkelaar interesse toont in het gebied tussen Ten Post en Woltersum.
Tussen de energiecoöperaties ia afgesproken te streven naar een gezamenlijke visie op windenergie. Willen we die eventueel of helemaal niet? En zo ja, wat voor soort molens dan en waar.

 

Algemene ledenvergadering (ALV)

De eerstvolgende ALV wordt in principe gepland in de eerste helft van december. Meerdere punten en voorstellen komen aan de orde zoals het duurzaamheidsfonds, de energiearmoede, visie op windenergie, de relatie tot de Groninger Energiekoepel (GrEK) en de afwikkeling met Bronnen VanOns.
Heb je vragen of suggesties voor de ALV, dan houdt het bestuur zich aanbevolen.