Laatste nieuws

Dit is de vijfde nieuwsbrief van de Energie Coöperatie Ten Boer in 2021. Deze nieuwsbrief is ook als pdf te downloaden. Wilt u de nieuwsbrief via e-mail ontvangen? Meld u dan hier aan.

Algemene ledenvergadering

Na twee keer uitstellen zal de ALV definitief digitaal worden gehouden op dinsdag 8 juni om 20 uur.
Als de financiële stukken dan nog niet klaar zijn zullen we deze zoveel als mogelijk schriftelijk aan de leden voorleggen. De ALV is noodzakelijk vanwege de voortgang van Fledderbosch. Een aantal malen is in de ALV gesproken over de overeenkomst die de ECTB met Bronnen VanOns moet sluiten om een juridische basis aan de samenwerking te geven. Na een aantal concepten ligt er nu een overeenkomst die het bestuur met een positief advies aan de leden voorlegt. En als uitvloeisel van de overeenkomst moeten er o.a. enige regelingen met direct omwonenden worden getroffen waar het bestuur het mandaat van de leden voor nodig heeft.

Opbrengst stroomverkoop 2020

De productie was in het zonnige jaar 2020 prima op orde, maar de prijs valt tegen. Dat heeft te maken met de subsidiesystematiek die in Nederland wordt gehanteerd. De nacalculatie over 2020 levert op dat de de ECTB een flink bedrag moet terugbetalen aan Energie VanOns. Gelukkig is onze financiële situatie zodanig dat dit goed opgevangen kan worden.

Energie VanOns

Zoals bekend is Energie VanOns het energiebedrijf van de lokale energiecoöperaties in het Noorden. Geregeld worden er vergelijkingen gemaakt van de energietarieven. Onderstaand het overzicht van deze maand opgesteld door Energie VanOns.

Consument
De vaste tarieven zijn wederom gestegen, hierdoor ontstaat er een steeds groter verschil tussen de vaste en variabele tarieven. Een variabel contract is op dit moment goedkoper. In juli worden de variabele tarieven herzien. Op jaarbasis is Energie VanOns 47 euro goedkoper dan Vandebron en 29 euro goedkoper dan Greenchoice, onze twee grootste concurrenten. Op jaarbasis zijn wij € 18,22 per jaar goedkoper dan het gemiddelde van Essent, Vattenfall en Eneco.

MKB
De MKB tarieven zijn net zoals bij de concurrenten gestegen. Vattenfall is wederom opvallend goedkoop. De tarieven zijn ongeveer gelijk aan die van Greenchoice. De tarieven van Energie VanOns zijn deze maand relatief hoog, maar de vaste leveringskosten zijn daarentegen laag.

De Groene koelkast

Zoals eerder gemeld zal de ECTB meedoen met een actie voor het vervangen van een oude koelkast in een huishouden. Onze website wordt uitgebreid met een pagina "de groene koelkast". Als u hier klikt krijgt u de nodige informatie over deze actie met een telefoonnummer en e-mail adres.
Het zijn allemaal kleine stapjes, maar alles bij elkaar werkt het wel mee aan het verbeteren van het klimaat en ons eigen comfort.

Lidmaatschap organisaties en verenigingen

De ECTB wil Energie VanOns als coöperatief en groen energiebedrijf aanbevelen bij verenigingen en maatschappelijke organisaties. Denk bijvoorbeeld aan sportverenigingen en kerken. Als een vereniging of organisatie via een lidmaatschap van de ECTB energie afneemt van Energie VanOns subsidieert de ECTB dat met de zogenaamde wederverkopersbijdrage. Deze bedraagt voor afname van gas en elektriciteit € 40 per jaar.
Verenigingen en organisaties kunnen in de komende tijd over dit aanbod een brief verwachten. Nu al contact opnemen mag natuurljk ook.