Laatste nieuws

Dit is de derde nieuwsbrief van de Energie Coöperatie Ten Boer in 2021. Deze nieuwsbrief is ook als pdf te downloaden. Wilt u de nieuwsbrief via e-mail ontvangen? Meld u dan hier aan.

Algemene ledenvergadering
Op donderdag 29 april zal om 20.00 uur ws de algemene ledenvergadering digitaal worden gehouden. Het is afhankelijk van de jaarstukken van 2020 die nu worden opgesteld. Naast het jaarverslag e.d. wordt de overeenkomst met Bronnen VanOns over Fledderbosch toegelicht plus een concept met criteria over het deelnemen door de ECTB aan grondgebonden zonneparken. Over de definitieve datum en de wijze van deelname krijgen de leden bericht.

Regionale Energie Strategie (RES) en Jongeren
Het lijkt soms of de energietransitie iets van ouderen is. Als je de beelden van digitale vergaderingen over energie ziet dan zijn jongeren duidelijk ondervertegenwoordigd.
Daarom wil Jong RES Groningen de stem van jongeren laten klinken in ons regionale energiebeleid, het gaat namelijk om onze toekomst. We zijn ook als stakeholder betrokken bij de regionale stuurgroep (samen met bijvoorbeeld de GrEK en de NMF Groningen).
Op dit moment zijn de meeste jongeren in onze groep afkomstig uit de stad. Dit vinden we erg jammer, aangezien we graag een goed beeld willen hebben van alle jongeren in de provincie Groningen.
Jongeren die graag willen meedenken en meepraten over onze Regionale Energiestrategie kunnen zich aansluiten via: LinkedIn, Instagram en Facebook

Zelf wijk-energiecoach worden (overgenomen van Grunniger power)
Stilzitten niks voor jou? Meld je dan aan om zélf wijk-energiecoach te worden! Voor deze vrijwilligersfunctie volg je een kort opleidingstraject. Bestaande uit onder andere een online trainingsmodule. Daarna ben je een ware energiebespaar-expert en kan jij je buurtgenoten op weg helpen met energie besparen. Super dankbaar werk!
Bekijk de vacature hier… Na opleiding behoort een vrijwilligersvergoeding tot de mogelijkheden.

Daken
Voor een volgend project is de ECTB op zoek naar een geschikt dak waar ongeveer 200 of meer panelen gelegd kunnen worden. Als u als lezer van deze brief een bedrijf kent die daaraan mee wil werken horen we dat graag.

Subsidie Coöperatieve Energie (SCE)
Zoals eerder gemeld start deze subsidie op 1 april aanstaande als opvolger van de postcoderoosregeling. Deze subsidie zal mogelijk als postcoderoosubsidieregeling bekend worden. Het is een exploitatiesubsidie, dus een subsidie voor een project dat lokaal duurzame energie opwekt.
De subsidie wordt door het Rijk verstrekt aan de ECTB die vervolgens de deelnemers aan een project per jaar een bedrag toekent, gerelateerd aan het aantal participaties waarmee wordt deelgenomen. De deelnemer legt bij de start van het project een bedrag in waar jaarlijks een uitkering op wordt verstrekt. De deelnemer is bij de start van het project woonachtig in de voormalige gemeente Ten Boer, maar kan bij verhuizing naar buiten het gebied lid blijven. Ook erfopvolgers kunnen lid van het project blijven. Het criterium is dat het lid bijdraagt een het opwekken van “hernieuwbare energie”. Er zijn nog tal van voorwaarden waar de deelnemer niets van merkt, maar die het bestuur de nodige werkzaamheden opleveren.
Wij gaan een rekenvoorbeeld voor de website maken waardoor het bovenstaande concreet wordt gemaakt.

Energie bezuinigen
Urgenda heeft twee leuke filmpjes gemaakt over simpel energie bezuinigen.
Ze zijn te vinden op Licht Uit Deur Dicht en Zet ‘m op 60

Fledderbosch
Er wordt een werkgroep samengesteld die gaat adviseren over het beheer en de inrichting van de zonnepark. Het gaat over de ecologische inpassing. In de werkgroep zijn provincie, gemeente, de ECTB en ter zake deskundigen vertegenwoordigd.