Laatste nieuws

Dit is de zevende nieuwsbrief van de Energie Coöperatie Ten Boer in 2022. Deze nieuwsbrief is ook als pdf te downloaden. Wilt u de nieuwsbrief via e-mail ontvangen? Meld u dan hier aan.

De extra ALV van 29 september

Het bestuur is tevreden over het verloop. De voorstellen voor participatie in het zonnepark Fledderbosch werden unaniem onderschreven. Deze betekenden in grote lijnen:

  • De ECTB krijgt een grotere financiële tegemoetkoming bij de start van de productie dan voorheen werd voorgesteld
  • De gemeente moet voor minimaal 50% aandeelhouder worden om de participatie van de omgeving veilig te stellen.

De presentatie door Arien Baken en Herbert Koekkoek over de ecologische inrichting van het zonnepark gaf aan dat de biodiversiteit positief beïnvloed kan worden.

Fledderbosch sinds de ALV

Het realiseren van de deelname van de gemeente verloopt stroef en juridische procedures domineren sterk het proces. De door ons in de arm genomen advocaat J. de Goede verricht goed werk. Zijn steun is voor het bestuur onmisbaar.
Bronnen VanOns heeft inmiddels de Participatie- en Vertegenwoordersovereenkomst (PVO) getekend. Dit gebeurde zonder overleg met de ECTB.
Er wordt in de komende weken een volgende ALV uitgeschreven, zodra er duidelijkheid is over de positie van de ECTB in de ontwikkeling van het zonnepark.

De groene koelkast

Na een periode van stilstand is de draad weer opgepakt. Drie nieuwe huishoudens komen in aanmerking voor een energiezuinige koelkast. De oude energieslurper wordt op een verantwoorde manier afgevoerd.

Een tweede zonnedak

Er is nog één dak in onderzoek. Er is hoop dat dit de eerste helft van 2023 gebruikt kan worden voor een project onder de nieuwe subsidievoorwaarden (SCE).

Postcoderoos en energiebelasting

In 2022 zal de opbrengst van het zonnedak op Woldwijk voor deelnemers laag zijn. De overheid verlaagde immers de energiebelasting voor elektriciteit.
In 2023 wordt dat anders en beter, de verwachting is zelfs beter dan voor 2022. De vergoeding gaat van ca. 5 eurocent per kWH naar ca. 12 eurocent. Een andere systematiek leidt tot deze verbetering.

Saldering

Salderen heeft betrekking op de productie van elektriciteit via panelen op het eigen dak. De aan het net geleverde overtollige stroom wordt op jaarbasis verrekend. In de zomer produceert de gemiddelde eigenaar van zonnepanalen meer dat hij zelf verbruikt. In de winter is het juist andersom. Een energiebedrijf moet dit alles in de jaarrekening verrekenen. Sommige energiebedrijven bleken dat op maandbasis te doen. Voor het bedrijf voordelig, voor de klant nadelig. Dit mag niet bij een vast of flexibel contract, wel bij een zogenaamd dynamisch contract. Onze coöperatief energiebedrijf Energie VanOns houdt zich keurig aan de regels.