Laatste nieuws

Dit is de zevende nieuwsbrief van de Energie Coöperatie Ten Boer in 2021. Deze nieuwsbrief is ook als pdf te downloaden. Wilt u de nieuwsbrief via e-mail ontvangen? Meld u dan hier aan.

 

Van het bestuur

Het vergaderseizoen begint weer en langzamerhand worden de activiteiten weer opgestart. We hopen u bijvoorbeeld in de volgende nieuwsbrief meer te kunnen vertellen over de resultaten van de stichting de Groene Bedoeling met betrekking tot het vervangen van oude koelkasten. Nog steeds is het mogelijk hieraan deel te nemen. Meer informatie is te vinden op onze website.

Ook willen we het aantal projecten gaan uitbreiden met zonnepanelen op daken. Mensen die daaraan willen deelnemen kunnen zich op onze website melden. Ook mensen die een dak beschikbaar willen stellen kunnen zich bij ons aanmelden.

We hopen het komende seizoen ook actiever te worden met het inzetten van de energiecoach voor energieadviezen in huis. Door allerlei omstandigheden is er tot nu toe weinig activiteit op dat gebied geweest. Energiebezuiniging is zeker zo belangrijk als het opwekken van duurzame energie. Mogelijk kunnen we daar in volgende nieuwsbrieven meer over vertellen. 

Veel tijd zal worden besteed aan de realisatie van het zonnepark Fledderbosch en de wijze waarop de ECTB daarin zal deelnemen. Er zijn verwachtingen gewekt over lokale deelname in de bedrijfsvoering van het park. De komende tijd zal moeten blijken of dat ook echt te realiseren is. Lokale deelname is inmiddels een begrip geworden dat op velerlei wijze wordt uitgelegd. 

We zoeken ook mensen die namens de ECTB willen deelnemen aan activiteiten zoals bijvoorbeeld het betrekken van jongeren bij de energietransitie of samenwerking met andere coöperaties. Steeds vaker ontvangen we uitnodigingen voor deelname aan bijeenkomsten en werkgroepen waaraan we geen gevolg kunnen geven.

Versterking van het bestuur zal ook veel aandacht moeten krijgen. We zijn als bestuur te kwetsbaar.

Er is veel te doen voor enthousiaste mensen die zich betrokken voelen bij de energietransitie. We doen het voor onszelf, maar vooral voor onze kinderen en kleinkinderen.

 

Zet ‘m op 60!

De kracht zit hem in de herhaling, vandaar dit item weer in deze nieuwsbrief. De temperatuur gaat geleidelijk dalen en de CV zal weer meer worden gebruikt. Heeft u uw cv-ketel al op 60 graden gezet? Met een lagere temperatuur van uw cv-ketel bespaart u veel gas. Dat is binnen 60 seconden gepiept en het scheelt al snel tot 60 euro per jaar! Zet vandaag nog uw cv-ketel op 60 met de simpele gratis instructievideo’s op www.zetmop60.nl. Het zuiniger omgaan met energie is zeer belangrijk, naast de transitie van fossiele energie naar oneindige energie uit zon, wind, etc.

 

Duurzaamheidsmarkt

Op zaterdag 25 september vindt op Woldwijk weer de Duurzaamheidsmarkt plaats. Vorig jaar werd deze geschrapt vanwege Corona. Evenals voorgaande jaren zijn er meerdere duurzame initiatieven aanwezig. De traditionele gezelligheid, drankjes en hapjes zullen niet ontbreken.  

Ook de ECTB probeert er een stand te bemensen.