Laatste nieuws

Dit is de zesde nieuwsbrief van de Energie Coöperatie Ten Boer in 2022. Deze nieuwsbrief is ook als pdf te downloaden. Wilt u de nieuwsbrief via e-mail ontvangen? Meld u dan hier aan.

Algemeen

In de vorige nieuwsbrief deed het bestuur een oproep voor leden van de continuïteitscommissie, de vertrouwenscommissie en de kascommissie. Helaas heeft nog niemand zich gemeld. Dus nogmaals een dringende oproep!

De gemeente  Groningen heeft een nieuwe website geopend: www.duurzaamgroningen.nl.  Deze is bedoeld om duurzaamheidsinitiatieven in de gemeente met elkaar te kunnen delen. Het betreft thema’s als energiebesparing, duurzaam voedsel en verwerking van afval.
Voor energieadviezen kunt u  natuurlijk ook terecht bij onze energiecoach Sandra Dirks. 

Energie VanOns heeft nu ook besloten geen jaarcontracten meer af te sluiten. Andere energiebedrijven deden dat al eerder. De stijgende gasprijzen zijn nu ook te risicovol voor ons coöperatief energiebedrijf.

Dakproject

Er zijn twee mogelijke daken in beeld, waarvoor nader onderzoek nodig is. Dat betreft onder andere de dakconstructie. De Vereniging van Eigenaren van het Koopmansplein heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn.

Zonnepark Fledderbosch
De gemeente heeft werk gemaakt van het verzoek van de ECTB om voor minimaal 50% deel te nemen in Fledderbosch. De onderhandelingen hierover met Ecorus leveren hopelijk een positief resultaat op. De tijdsdruk is groot. De voorbereiding van de bouw van het park moet op korte termijn beginnen; bij nat weer wordt de grond snel onbewerkbaar.
Het bestuur heeft in overleg met Ercorus en de gemeente hard gewerkt aan de realisatie van een goede Participatie- en Vertegenwoordigersovereenkomst (PVO). De genoemde tijdsdruk speelt ook hierbij nadrukkelijk een rol. Hoe dit alles zich verhoudt tot een voorstel op een te houden extra ALV is punt van grote zorg van het bestuur.

Een werkgroep die een advies voorbereidt voor de ecologische inrichting aan het park, is aan de slag gegaan. Dit gebeurt op basis van een projectvoorstel van Herbert Koekkoek (die namens de ECTB in de werkgroep zit) en Arien Baken. Het advies moet in oktober klaar zijn.

Hybride warmtepomp vanaf 2026 verplicht
De hybride warmtepomp wordt vanaf 2026 de standaard voor het verwarmen van woningen. Is de cv-ketel in of na 2026 aan vervanging toe? Dan moet er een duurzame verwarmingsinstallatie voor worden teruggeplaatst.

Naast een hybride warmtepomp zijn ook een elektrische warmtepomp of een aansluiting op een warmtenet duurzame alternatieven. Komende maanden wordt deze maatregel verder uitgewerkt. Het is nog niet helemaal duidelijk voor wie en onder welke omstandigheden de verplichting gaat gelden. Vereniging Eigen Huis vindt dat de verplichting pas kan worden ingevoerd als de randvoorwaarden op orde zijn. Zo moeten er garanties komen over betaalbaarheid, beschikbaarheid en de kwaliteit van advies. Op die manier kan iedereen de overstap maken naar een duurzaam verwarmingssysteem en meekomen in de energietransitie.